Samkatalogen

Arkivopplysninger

Til treffliste Fritekstsøk Arkivsøk  

 

 

   
Arkivnavn: Hjorth, Ola Petter
Arkivsignatur: A-1021
Depotinstitusjon: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur og design
Arkivskaper(e): Hjorth, Ola Petter
Tidsrom: 1944 - 1982
Ordning: Ferdig ordnet
Katalogisering: Arkivliste
Katalogmedium: Annen databasert katalog
Lagringsmedium: Papir
Omtale av arkivet: Arkivet er ordnet slik at hvert prosjekt utgjør en arkivserie. Arkivet inneholder 52 prosjekter, og fordelt på disse 727 tegningsblad. I tillegg inneholder arkivet korrespondanse, fotografier, dagbøker og fakturaunderlag. Arkivet inneholder også prosjekter fra tiden Hjorth var i kompaniskap med Gert Walter Thuesen.

Noen litteraturreferanser:
Ola Petter Hjorth: "Enkelt på skauen" i Bonytt 1963/1-2 s. 26 f.
Arne Remlov: "Bygdølund" i Bonytt 1964 ss. 57-59

Serier:

A - Dagbøker

E - Sak-og korrespondansearkiv

R - Fakturauderlag

T - Tegningsarkiv (1944 - 1982)

U - Fotografier