Samkatalogen

Arkivopplysninger

Til treffliste Fritekstsøk Arkivsøk  

 

 

   
Arkivnavn: Bull, Henrik
Arkivsignatur: A-1009
Depotinstitusjon: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur og design
Arkivskaper(e): Bull, Henrik
Omfang: 8 hyllemeter
Ordning: Grovordnet
Katalogisering: Avleveringsliste
Katalogmedium: Annen databasert katalog
Lagringsmedium: Papir
Omtale av arkivet: Arkivet er ordnet slik at hvert prosjekt utgjør en arkivserie. Arkivet inneholder 133 registrerte prosjekter, og fordelt på disse 1598 tegningsblad. I tillegg kommer restanse. Arkivet er antagelig nokså komplett.

Noen litteraturreferanser:
Bengt Lifoss: Henrik Bulls formgivning av lysarmatur, hovedoppgave i kunsthistorie, UiO 2003
Julius Malling i Norsk Kunstnerleksikon, bind 1, Oslo 1982 s. 351 f.
Christian Norberg-Schulz: "Henrik Bull" i Byggekunst 1966 ss. 70-81
Stephan Tschudi-Madsen: Henrik Bull, Oslo 1983

Serier:

E - Sak-og korresponansearkiv

T - Tegningsarkiv