Samkatalogen

Arkivopplysninger

Til treffliste Fritekstsøk Arkivsøk  

 

 

   
Arkivnavn: Bryn, Finn
Arkivsignatur: A-1008
Depotinstitusjon: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur og design
Arkivskaper(e): Bryn, Finn
Tidsrom: 1917 - 1970
Ordning: Delvis ordnet
Katalogisering: Arkivliste
Katalogmedium: Annen databasert katalog
Lagringsmedium: Papir
Omtale av arkivet: Arkivet etter Finn Bryns virke som arkitekt er antagelig nokså komplett. Også perioden 1922-1940, da Bryn var i kompaniskap med Ellefsen, er en del av dette arkivet.
Arkivet er ordnet slik at hvert prosjekt utgjør en arkivserie. Arkivet inneholder 144 prosjekter, og fordelt på disse ca. 5500 tegningsblad. I tillegg inneholder arkivet en del korrespondanse.

Noen litteraturhenvisninger:
Eldal, Jens Christian: "Bryn, Finn" i Norsk Kunstnerleksikon, 1981 bd. 1
Bøe, Eirik & Espen Johnsen: "Universitetet på Blindern 1926-36" i Arkitektur i Norge: årbok, 1997
"Molde kirke" i Byggekunst 1992/7
"Lillestrøm gymnas" i Byggekunst 1991,nr.7
"Nikolaikirken, restaurering" i Byggekunst 1960/5
"Finn Bryn" i Arkitektnytt 1975/17


Serier:

E - Sak- og korrespondansearkiv (1920 - 1970)

T - Tegningsarkiv (1917 - 1970)