Samkatalogen

Arkivopplysninger

Til treffliste Fritekstsøk Arkivsøk  

 

 

   
Arkivnavn: Brochmann, Karen og Odd
Arkivsignatur: A-1007
Depotinstitusjon: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur og design
Arkivskaper(e): Brochmann, Karen og Odd
Ordning: Ferdig ordnet
Katalogisering: Arkivliste
Katalogmedium: Annen databasert katalog
Lagringsmedium: Papir
Omtale av arkivet: Arkivet er ordnet slik at hvert prosjekt utgjør en arkivserie. Arkivet inneholder 226 prosjekter, og fordelt på disse 3326 tegningsblad. I tillegg inneholder arkivet noe korrespondanse og fotografier.
I 1952 ble Dag Rognlien opptatt i kontoret. En del prosjekter i dette arkivet et fra tiden etter dette. I 1967 overtok Rognlien kontoret alene.

Litteraturreferanse:
Axel Mykleby i Norsk kunstnerleksikon, bind 1, Oslo 1982 ss. 325-326

Serier:

E - Sak- og korrespondansearkiv (1942 - 1967)

T - Tegningsarkiv (1936 - 1967)