Samkatalogen

Arkivopplysninger

Til treffliste Fritekstsøk Arkivsøk  

 

 

   
Arkivnavn: Backer, Lars Thalian
Arkivsignatur: A-1001
Depotinstitusjon: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur og design
Arkivskaper(e): Backer, Lars Thalian
Tidsrom: 1912 - 1931
Ordning: Delvis ordnet
Katalogisering: Arkivliste
Katalogmedium: Annen databasert katalog
Lagringsmedium: Papir
Omtale av arkivet: Arkivet er ordnet slik at hvert prosjekt utgjør en arkivserie. Arkivet inneholder 84 prosjekter, og fordelt på disse 1013 tegningsblad. I tillegg inneholder arkivet noe korrespondanse og fotografier. Tegningsmaterialet er temmelig komplett, med unntak for prosjektene Restaurant Skansen og Horngården som befinner seg hos Platou Arkitekter. Materialet inneholder også en rekke tegninger fra studietida i Stockholm.

Noen litteraturhenvisninger:
Leif Anker: "'Den nye tid' på Ekeberg - Lars Backer og Ekeberg - restauranten" i Fortidsminneforeningen, Årbok 1998
Ole Petter Bjerkek: "Backer, Lars" i Norsk Kunstnerleksikon, bd. 1, Oslo 1982 ss. 126-128
Ingvar Mikkelsen: "Der store arkitektkontoret" i Byggekunst, 1991/4

Serier:

E - Sak- og korrespondansearkiv (1920 - 1931)

F - Privat korrespondanse (1919 - )

T - Tegningsarkiv (1912 - 1931)

U - Foto, film, lydopptak (1919 - 1920)