Samkatalogen

Arkivopplysninger

Til treffliste Fritekstsøk Arkivsøk  

 

 

   
Arkivnavn: Poulsson, Magnus
Arkivsignatur: A-1028
Depotinstitusjon: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur og design
Arkivskaper(e): Poulsson, Magnus
Tidsrom: 1903 - 1975
Ordning: Uordnet
Katalogisering: Avleveringsliste
Katalogmedium: Upublisert katalog bare på papir
Lagringsmedium: Papir
Omtale av arkivet: Arkivet er ikke ordnet.

Noen litteraturreferanser:
Byggekunst 1987/1
Jens Christian Eldal: "Poulsson, Magnus" I Norsk Kunstnerleksikon, bind 3, Oslo 1986

Serier:

E - Sak- og koorespondansearkiv

T - Tegningsarkiv

U - Fotografier