Samkatalogen

Arkivopplysninger

Til treffliste Fritekstsøk Arkivsøk  

 

 

   
Arkivnavn: Korsmo, Arne
Arkivsignatur: A-1025
Depotinstitusjon: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur og design
Arkivskaper(e): Korsmo, Arne
Ordning: Delvis ordnet
Katalogisering: Arkivliste
Katalogmedium: Annen databasert katalog
Lagringsmedium: Papir
Omtale av arkivet: Nasjonalmuseets arkiv etter Arne Korsmo er bare et fragment. Det resterende materialet er fordelt på flere privatpersoner. Til tross for arkivets fragmentariske tilstand, inneholder det noen av høydepunktene fra Korsmos karriere. Villa Stenersen og Villa Benjamin er viktige verk fra mellomkrigstida, mens ulike utstillingsprosjekter illustrerer hans virke i tida etter krigen.

Serier:

E - Sak- og korrespondansearkiv

T - Tegningsarkiv (1931 - 1964)