Samkatalogen

Arkivopplysninger

Til treffliste Fritekstsøk Arkivsøk  

 

 

   
Arkivnavn: Hofflund, Peder Daniel
Arkivsignatur: A-1022
Depotinstitusjon: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur og design
Arkivskaper(e): Hofflund, Peder Daniel
Tidsrom: 1923 - 1949
Ordning: Ferdig ordnet
Katalogisering: Arkivliste
Katalogmedium: Annen databasert katalog
Lagringsmedium: Papir
Omtale av arkivet: Arkivet er ordnet slik at hvert prosjekt utgjør en arkivserie. Arkivet inneholder 192 prosjekter, og fordelt på disse 2098 tegningsblad. I tillegg inneholder arkivet en del korrespondanse. Arkitekt Hofflund tilbrakte en vesentlig del av sin karriere som offentlig ansatt. Han var byarkitekt i Oslo fra 1945-47 og 1951-67. Tegningene fra denne tiden er det Oslo byarkiv som forvalter. I tillegg mangler noen prosjekter fra begynnelsen av hans karriere, blant annet et premiert konkurranseutkast til Deichmanske bibliotek i Oslo, som han tegnet sammen med arkitekt Ole Øvergaard.

Noen litteraturhenvisninger:
"Trondhjems kunstforening" i Byggekunst 1931/5
"Handelssentralen" i Byggekunst 1935/9
"Telegrafbygningen" i Byggekunst 1947/9-10
Bjerkek, Ole Petter: "Hofflund, Peder Daniel" i Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1983
Heiberg, Helge: "Byarkitekt P. D. Hofflund" i Arkitektnytt 1967/5
Wildhagen, Harald: " Peter Daniel Hofflund 60 år" i Arkitektnytt 1957/15

Serier:

E - Sak- og korrespondansearkiv (1925 - 1941)

T - Tegningsarkiv (1923 - 1949)