Samkatalogen

Arkivopplysninger

Til treffliste Fritekstsøk Arkivsøk  

 

 

   
Arkivnavn: Gengenbach, Odd
Arkivsignatur: A-1019
Depotinstitusjon: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur og design
Arkivskaper(e): Gengenbach, Odd
Tidsrom: 1936 - 1962
Ordning: Ferdig ordnet
Katalogisering: Arkivliste
Katalogmedium: Annen databasert katalog
Lagringsmedium: Papir
Omtale av arkivet: Arkivet er ordnet slik at hvert prosjekt utgjør en arkivserie. Arkivet inneholder 133 prosjekter, og fordelt på disse 1604 tegningsblad. I tillegg inneholder arkivet en del korrespondanse og to fotografier. Gengenbach hadde en periode kontor sammen med Hans Mollø-Christensen under navnet Gengenbach og Mollø-Christensen. Tegninger fra denne perioden er også en del av dette arkivet. Arkitekt Ole Petter Hiorth overtok arkivet etter Odd Gengenbachs død i 1961, og har solgt en del av tegningene til byggherre. I tillegg reduserte han arkivet, og har stort sett bare spart på plan, snitt, fasader og perspektiver i målestokk 1:50. Arkivet etter arkitekt Odd Gengenbach er derfor langt fra komplett.

Serier:

E - Sak- og korrespondansearkiv

T - Tegningsarkiv (1936 - 1962)

U - Fotografier (1951 - 1953)