Samkatalogen

Arkivopplysninger

Til treffliste Fritekstsøk Arkivsøk  

 

 

   
Arkivnavn: Hougen, Pedersen og Viksjø
Arkivsignatur: A-1018
Depotinstitusjon: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur og design
Arkivskaper(e): Hougen, Pedersen og Viksjø
Tidsrom: 1942 - 1946
Ordning: Delvis ordnet
Katalogisering: Arkivliste
Katalogmedium: Annen databasert katalog
Lagringsmedium: Papir
Omtale av arkivet: Arkivet er ordnet slik at hvert prosjekt utgjør en arkivserie. Arkivet inneholder 42 prosjekter, og fordelt på disse 1070 tegningsblad. I tillegg inneholder arkivet en del korrespondanse og andre dokumenter. Arkivet er en fortsettelse av arkitekt Ove Bangs arkiv, som også forvaltes Nasjonalmuseet. De tre arkitektene bak kontoret Hougen, Pedersen og Viksjø skilte lag, og dannet egne separate kontorer. Arkivet etter Erling Viksjø forvaltes av Nasjonalmuseet.


Serier:

E - Sak- og korrespondansearkiv (1942 - 1946)

T - Tegningsarkiv (1942 - 1946)