Samkatalogen

Arkivopplysninger

Til treffliste Fritekstsøk Arkivsøk  

 

 

   
Arkivnavn: Berner, Jørgen Haslef
Arkivsignatur: A-1015
Depotinstitusjon: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur og design
Arkivskaper(e): Berner, Jørgen Haslef
Tidsrom: 1889 - 1896
Ordning: Delvis ordnet
Katalogisering: Arkivliste
Katalogmedium: Annen databasert katalog
Lagringsmedium: Papir
Omtale av arkivet: Depotarkivet etter Jørgen Berner er bare et fragment. Arkivet er ordnet slik at hvert prosjekt utgjør en arkivserie. Arkivet inneholder 8 prosjekter, og fordelt på disse 39 tegningsblad. Arkivet innholder studier og oppgaver utført i studietiden.

Litteraturhenvisning:
Anne Berit Skaug i Norsk kunstnerleksikon, bind 1, Oslo 1982

Serier:

T - Tegningsarkiv (1928 - 1959)