Riksarkivets logo

Det dechifferte telegrammet

Det dechiffrerte telkegrammet
Det dechiffrerte telkegrammet. ”Svenske i dag faaet pludselig tilbagefald neutral zone. Situation i formidag ganske alvorlig møde i aften klokken 7 nærmere senere.”

Et chiffertelegram er et telegram som er chiffrert, det vil si kodet på en slik måte at utenforstående ikke skjønner telegrammets innhold. Chiffrering endrer dataene slik at de blir meningsløse for de personene som ikke har dechiffreringsnøkkelen. Som man ser av dechiffreringen, besto nøkkelen av tall og for lekmenn er denne chiffreringen fortsatt svært vanskelig tilgjengelig. Slike chiffertelegram var svært mye brukt ved forhandlingene i Karlstad i 1905.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Avviklingen av beredskapstiltak og forsvarsverker