Riksarkivets logo

Stemningen på grensen

Gudbrandsdalens landstormbataljon oppstilt ved Kroksund i Marker kommune i Østfold. Bildet eies av Trygve Panhoff.
Gudbrandsdalens landstormbataljon oppstilt ved Kroksund i Marker kommune i Østfold. Bildet eies av Trygve Panhoff.

Mannskapene på grensevakt fulgte avisenes dekning av forhandlingene nøye. Spenningen var stor om det skulle bryte ut krig eller ikke. Tiden på grensevakten ble brukt til våpentrening og -vedlikehold, skyttergraver ble utgravd og skogholt hugget ned.

Alle forberedelser for krig ble gjort og det ble stadig kastet blikk over mot den svenske siden av grensen. Alle uvanlige (og til dels vanlige) hendelser ble meldt inn og sett på som en fiendtlig handling.

 

 

 

 

 

 

 


Neste: Mot en fredelig løsning
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Avviklingen av beredskapstiltak og forsvarsverker