Riksarkivets logo

Krig?

Forsvarsminister Christian Wilhelm 
       Olssøn (1844-1915), Fotograf Johanna Lund. Bildet tilhører Gjøvik 
       Historiske Samlinger
Forsvarsminister Christian Wilhelm Olssøn (1844-1915), Fotograf Johanna Lund. Bildet tilhører Gjøvik Historiske Samlinger

Den 31. august 1905 startet Karlstad-forhandlingene, hvor den norske og svenske delegasjon skulle forhandle om betingelsene for Norges uttreden av unionen. Samtidig som forhandlingene startet, begynte de militære repetisjonsøvelsene i Sverige. Nærmere 70 000 svensker ble kalt inn og sendt mot de norske grensetraktene. I Norge ble øvelsene oppfattet som mobilisering, noe som skapte stor uro og det kom snart krav om en tilsvarende norsk mobilisering.

Mobiliseringsordre ble ennå ikke sendt ut fra norsk hold så lenge forhandlingene i Karlstad foregikk, men da forhandlingene brøt sammen den 7. september økte frykten for et svensk angrep og samtidig mobiliseringskravet. Samme dag som forhandlingene ble gjenopptatt, den 13. september, gikk det ut ordre fra forsvarsminister Christian Wilhelm Olssøn om en delvis norsk mobilisering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Neste: Grensevakten 2005
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Avviklingen av beredskapstiltak og forsvarsverker