Riksarkivets logo

Mot en fredelig løsning?

Månedens dokument er et chiffertelegram. Det ble sendt fra Karlstad den 21. september kl 0730 av statsminister Christian Michelsen til statsråd Sofus Arctander i Christiania. Den dechiffrete teksten lyder som følger:
           ”Svenske i dag faaet pludselig tilbagefald neutral zone. Situation i formidag ganske alvorlig møde i aften klokken 7 nærmere senere.” 
           Telegrammet er hentet fra boks 4951 i 1906 – serien i Utenriksdepartementets arkiv (S-2259)
Månedens dokument er et chiffertelegram. Det ble sendt fra Karlstad den 21. september kl 0730 av statsminister Christian Michelsen til statsråd Sofus Arctander i Christiania. Den dechiffrete teksten lyder som følger: ”Svenske i dag faaet pludselig tilbagefald neutral zone. Situation i formidag ganske alvorlig møde i aften klokken 7 nærmere senere.” Telegrammet er hentet fra boks 4951 i 1906 – serien i Utenriksdepartementets arkiv (S-2259)