Riksarkivets logo

Grensevakten 1905

Jegerkorpset ved Lier skanse. Foto Forsvarsmuseet
Jegerkorpset ved Lier skanse. Foto Forsvarsmuseet

Den delvise mobiliseringen fra 13. september fikk fort navnet "Grensevakten".
Norge kunne ved et eventuelt krigsutbrudd mobilisere rundt 76 000 mann, mens svenskene kunne ha nærmere 170 000 mann klare. Da Norge kun foretok en delvis mobilisering (en alminnelig mobilisering av vernepliktshæren var det dog ikke snakk om), ble det oppstilt 18 000 mann på Østlandet, 4000 i Trøndelag og totalt sett rundt 23 000 soldater.

Da den norske forsvarsledelsen antok at svenskene ville gå offensivt til verks og marsjere mot Christiania, ble hoveddelen av styrkene satt opp langs de østlandske inngangsportene til den norske hovedstaden.

 

 

 


Neste: Stemningen på grensen
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Avviklingen av beredskapstiltak og forsvarsverker