Riksarkivets logo

Mot en fredelig løsning?

Kart over den demilitariserte sonen. Krigsarkivet, topografiska kartor, 
Sverige, XXXVI nr 83a.
Kart over den demilitariserte sonen. Krigsarkivet, topografiska kartor, Sverige, XXXVI nr 83a.

Til tross for den spente stemningen ved grensen, hadde i hvert fall statsminister Christian Michelsen håp om en fredelig løsning, noe han innrapporterte til forsvarsdepartementet litt senere i september. Forsvarsledelsen valgte derfor å ikke mobilisere vernepliktshæren og den 18. september ble Michelsen enig med den svenske statsminister Christian Lundeberg om at det ikke skulle sendes flere tropper til grensen og at styrkene ikke skulle sendes nærmere enn en kilometer fra grensen. Denne avtalen dempet krigsfrykten noe, men det var fortsatt stor usikkerhet på begge sider og soldatene ble liggende i sine stillinger på grensen.

Et lettelsens sukk
Den 23. september munnet forhandlingene ut i en fredelig Karlstadoverenskomst, hvor de viktigste momentene var at de moderne norske grensefestningene skulle rives og at det skulle opprettes en demilitarisert sone langs den norsk-svenske grensen. De norske troppene ble dimittert frem til den 11. oktober og vendte tilbake til sine hjem og den nye arbeidsdagen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Neste: Det dechiffrerte telegrammet
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Avviklingen av beredskapstiltak og forsvarsverker