Riksarkivets logo

Jernbaneplanen av 1923

telegram fra den regional kommunikasjonskomiteen i Finnmark til arbeidsminister Ole Monsen Mjelde i forbindelse med arbeidet med den nye jernbaneplanen
Telegram fra den regional kommunikasjonskomiteen i Finnmark til arbeidsminister Ole Monsen Mjelde i forbindelse med arbeidet med den nye jernbaneplanen. Telegrammet ligger i arkivet etter NSBs Baneavdeling B, boks Dbc 255. .