Riksarkivets logo

Jordmorskolen - første yrkesutdannelse for kvinner

eksamensprotokoll for jordmødre 1818 - 1833. 
	Den inneholder rubrikker for de forskjellige ferdigheter som ble 
	krevd for å kunne praktisere som jordmor Månedens dokument er hentet fra arkivet etter Jordmorskolen i Kristiania og finnes i eksamensprotokoll for jordmødre 1818 - 1833. Den inneholder rubrikker for de forskjellige ferdigheter som ble krevd for å kunne praktisere som jordmor.

Kari Embretsdatter står oppført midt på siden som nummer 8. Av innførselen går det fram at hun var flittig og aktpågivende, hadde gode evner og var tenksom. Hun fikk meget godt i både muntlig eksamen og i praksis.