Månedens dokument september 2002

September 1952: Fri flyt av kaffe og sukker


Dyr er kaffedråpen blitt, men du verden så godt den gjør! Foto fra Privatarkiv nr. 797:
Billedbladet NÅ. (mappenr. 122, 1952), ukjent fotograf.

Månedens dokument for september er hentet fra Privatarkiv nr. 797: Billedbladet NÅ.
(Mappenr. 122 1952 ”Kaffe, kone som drikker”, ”Stimulanser”. - fotograf ikke oppgitt.)
Arkivet består av rundt 14 000 negativer og kontaktkopier. Fotografiene ligger i små
”mapper” merket med fotonummer (innen hver årgang), hvilken årgang de eventuelt
kom på trykk, motiv- og reportasjeangivelse og vanligvis også fotografens navn.
Mappene ligger kronologisk fra 1951 til utpå 1980-tallet.

Vil du se mer av utstillingen?

Oversiktsbilde av utstillingen