Riksarkivets logo

Forberedelser til krig

Bildet viser soldater fra Trondhjemske Kavallerikorps (fram til 1889 og fra 1911 kalt Nordenfjeldske Dragonregiment) på vakt ved St. Olavs bro i Verdal 1905. Vaktposten ble døpt Graaryg skanse etter oberstløytnant S. Haslems hest. Vaktmannskapene lå under broen i kalde totimers vakter klare til å tenne lunta og sprenge broen dersom svenskene kom.

Brevkort fra B. Sjønøst forlag, i privat eie.
Bildet viser soldater fra Trondhjemske Kavallerikorps (fram til 1889 og fra 1911 kalt Nordenfjeldske Dragonregiment) på vakt ved St. Olavs bro i Verdal 1905. Vaktposten ble døpt Graaryg skanse etter oberstløytnant S. Haslems hest. Vaktmannskapene lå under broen i kalde totimers vakter klare til å tenne lunta og sprenge broen dersom svenskene kom. Brevkort fra B. Sjønøst forlag, i privat eie.

Den 25. februar 1905 hadde det gått ut ordre om militære forberedelser, som en foranstaltning i tilfelle krig med Sverige. En av disse forberedelsene var å utplassere sprengammunisjon på en rekke broer mot grensen. Dette gjaldt spesielt jernbanebroer, som ble tillagt stor betydning ved mobilisering og troppeforflytting.

De aller fleste broene mot Sverige ble minelagt i løpet av våren og sommeren 1905 og alt ble gjort klart til sprengning ved et eventuelt angrep fra svensk side. Under Ørje-broene og Hauketjenn-broen på den mulige østlandske krigsarena lå sprengladningene klare.

 

 

 

 

 

 

 


Neste: Passive hindringer
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Kongen kommer