Riksarkivets logo

St. Olavs bro står fortsatt

Månedens dokument er et brev av 1. november 1905 fra sjefen for Trondhjemske distriktskommando, generalmajor Krohn, til Armeens generalstab med opplysninger om at de passive hindringene var fjernet. Brevet ligger i RAFA-3257 Forsvaret, Generalstaben II, serie D040, eske 315
Månedens dokument er et brev av 1. november 1905 fra sjefen for Trondhjemske distriktskommando, generalmajor Krohn, til Armeens generalstab med opplysninger om at de passive hindringene var fjernet. Brevet ligger i RAFA-3257 Forsvaret, Generalstaben II, serie D040, eske 315