Riksarkivets logo

Passive hindringer

Jegere bygger skanse ved Lier gård. Foto Forsvarsmuseet
Jegere bygger skanse ved Lier gård. Foto Forsvarsmuseet

Andre passive hindringer som skulle forsinke svenskene, var minelegging av Iddefjorden, hvor man la ut et minebelte fra Halden til Knivsholmene, oppsetting av piggtrådgjerder rundt befestningsanleggene og bygging av skanseanlegg langs den svensk-norske grense.

 

 

 

 

 

 

 

 


Neste: Avviklingen
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Kongen kommer