Riksarkivets logo

Avviklingen

Bildet viser Kungsträdgården 
       ved Stockholm slott. Fotograf: Lindahls Fotografiaffär, Stockholm, 
       RA PA 0266 U3_62
Bildet viser Kungsträdgården ved Stockholm slott. Fotograf: Lindahls Fotografiaffär, Stockholm, RA PA 0266 U3_62.

Den 26 oktober anerkjente Oscar II Norge som selvstendig stat. Dermed var unionen formelt avviklet. Avviklingen av beredskapstiltak og forsvarsverker startet umiddelbart.

Etter at freden var sikret i Karlstad, fikk distriktskommandoene ordre om å fjerne sikringstiltakene som var blitt foretatt i løpet av året 1905. Ordren ble gitt i slutten av oktober og som månedens dokument viser, var de fleste av hindringene fjernet eller påbegynt fjernet innen den 1. november. Det krigsrelaterte utstyret som heldigvis ikke ble benyttet, ble demonert så langt mulig og kjørt tilbake til magasinene for oppbevaring.

 

 

 

 

 

 


Neste: Dokumentet i maskinskrift
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Kongen kommer