Riksarkivets logo

Togtider i Morgenbladet

Supplikk til Kongen fra 19 borgere i Fredrikstad 30. mai 1704. Kilde:
Danske Kanselli, Norske innlegg, pk. 57, ad 10. juni 1704. Foto: Odd Amundsen,
Riksarkivet.
Avisene var en viktig kanal for offentliggjøring av togtider. Det gikk fire tog i hver retning hver dag mellom Christiania (Oslo) og Fredrikshald (Halden ). Reklame for Smålensbanen, Morgenbladet 19. juli 1879


Tilbake til denne månedens dokument
Hovedside for månedens dokument 2004