Riksarkivets logo

Jernbanearkitektur - verneverdig og vakker

telegram fra den regional kommunikasjonskomiteen i Finnmark til arbeidsminister Ole Monsen Mjelde i forbindelse med arbeidet med den nye jernbaneplanen Arkitekttegning av Halden jernbanestasjon. Den er laget av Peter A. Blix i 1877 og viser fasaden mot Blokkmakergata og Borgergate. Stasjonen sto ferdig til åpningen av Smålensbanens vestre linje 18. juli 1879.
Arkivsignatur: NRA NSB-Ark. 4.67