Riksarkivets logo

Halden jernbanestasjon

Forslag av 1921 om bygging av jernbanelinjer i Norge. Kartet finnes i St.prp
 117 fra 1922

Halden jernbanestasjon. Norsk jernbanemuseum

Jernbanestasjonen er bygd i pusset teglstein i Peter Blix' karakteristiske romantiske stil. Av utseende minner den om en middelalderborg. Det spesielle er at den sentrale inngangen er på kortsiden. Vanligvis tegnet Blix en langstrakt fasade med en sentral inngang vendt mot byen. Her vender kortsiden inn mot byen, med tårn og et fasadeparti i en bue utsmykket med Haldens byvåpen. Innvendig er det en stor vestibyle som går gjennom flere etasjer.

Bygningstegningene er fra 1877, og bygningen sto ferdig til åpningen av Smålensbanens vestre linje fra Christiania til riksgrensa 18. juli 1879. Smålensbanen ble dermed knyttet sammen med Dalslandsbanen på svensk side. Åpningen av banen skjedde med mye festivitas. Kong Oscar II og prins Carl var tilstede sammen med både norske og svenske ministre. Åpningen startet på svensk side med middag i Eds festlokale. På broen ved Kornsjø ble skinnene koblet sammen med hammerslag av overingeniør ved Dalslandsbanen Pehr L. Laurell, jernbanedirektør i Norge Carl A. Pihl, landshøvding i Elfsborgs len, grev Eric Sparre, statsråd for Indredepartementet, Christian A. Selmer, statsråd for det svenske Civildepartementet, Carl J. Thyselius, amtmann i Smålenens amt,Carl Sibbern, Prins Carl og kong Oscar II. På perrongen ved Halden stasjon var det en stor mottagelse. Byens gater, vinduer, festningsvoller og hustak var overfylt av mennesker. Kongen holdt en tale der han trakk fram banens betydning både for byen og landet. Festlighetene ble avsluttet med salutt fra Fredriksten festning og hurrarop fra folket.

Halden stasjon er i dag en av mange stasjonsbygninger som er fredet.

Neste: Arkitekten Peter A. Blix
Tilbake til denne månedens dokument
Hovedside for månedens dokument 2004