Riksarkivets logo

Arkitekten Peter A. Blix

Forslag av 1921 om bygging av jernbanelinjer i Norge. Kartet finnes i St.prp
 117 fra 1922

Peter A. Blix. Foto: R. Ovesen, tilhørende A. T. Hommedal, NIKU, Bergen

Peter A. Blix ble født i Fredriksvern (Stavern) 4. november 1831 som eldste sønn av John Gill Blix og Anne Dobberdine født Randulff. Familien flyttet til Kristiania, der Blix tok artium ved katedralskolen. I 1851 dro han til Hannover for å studere på den polytekniske skolen der. Det var hit de norske arkitektstudentene søkte seg midt på 1800-tallet for å bli bygningsingeniører.

Arkitektur var bare én av flere fagdisipliner innen bygningsingeniørfaget, som ellers også omfattet bru- , veg- og vannbygningskunst. Da Blix kom hjem fra Tyskland, fikk han arbeid i Kanalvesenet. Der var hans oppgave å gjøre elver og innsjøer framkommelig for tømmerfløting og andre transportformål.

Etter noen år flyttet han til Bergen. Der arbeidet han først for kommunen og senere som privat arkitekt. I 1873 blir han ansatt ved Østfoldbanen, først som jernbaneingeniør, deretter som jernbanearkitekt. Han tegnet alle bygninger på de ulike stasjonene, ikke bare selve stasjonsbygningen, men også godshus, toalett og andre uthus. Han tegnet også bygninger på Rørosbanen, Meråkerbanen, Dovrebanen, Jærbanen, Bergensbanen. Mange av de bygningene han tegnet står fremdeles. Flere av dem er også fredet.

Da Blix forlot jernbanen i 1879, gikk han inn på et annet arbeidsfelt som interesserte han sterkt, fornminnevernet. Han deltok i en rekke restaureringsprosjekter som Håkonshallen og Akershus festning.

Peter A. Blix døde i Vik i Sogn 31. januar 1901, og han ligger begravet under kirkegulvet i Hove middelalderkirke, som han kjøpte for egne midler og restaurerte.

 

 


Neste: Avisartikkel om åpningen av Smålensbanens vestre linje
Tilbake til denne månedens dokument
Hovedside for månedens dokument 2004