Riksarkivets logo

Da poliovaksinen kom til Norge

telegram den første norske importøren av poliovaksine fikk fra den 
	  amerikanske produsenten Elly Lilly and Company

Månedens dokument er hentet fra arkivet etter Hygienekontoret i Helsedirektoratet og er en fotostatkopi av et telegram den første norske importøren av poliovaksine fikk fra den amerikanske produsenten Elly Lilly and Company.

Til månedens dokument 2003