Månedens dokument oktober 2002

Folkeopplyseren Karl Evang

 


Samfunnskritikk på medisinsk grunnlag Karl Evang bak kontorpulten

Karl Evang, helsedirektør og en pioner i moderne helseopplysning, ble født 19 oktober 1902. Månedens dokument er hentet fra hans privatarkiv som finnes i Riksarkivet. Det er en gjenpart av et brev helsedirektør Karl Evang skrev til en fortvilet mor i 1954.

Datteren hennes var blitt gravid med kjæresten sin. Han var student og ville ikke gifte seg med henne. Moren trodde datteren planla en illegal abort uten legehjelp og bad om Evangs om hjelp. I svaret beklager Evang at han ikke kan hjelpe, men viser stor innlevelse i den vanskelige situasjonen.
Fram til 1964 kunne en lege bare avbryte et svangerskap dersom kvinnens liv var i fare. Først i 1978 fikk den gravide kvinnen selv rett til å bestemme dette.

En engasjert offentlig debattant

Da Karl Evang ble utnevnt til helsedirektør i 1938, var han allerede en kjent person i norsk offentlighet. Som ung medisinerstudent ble han med i den radikale studentgruppa ”Mot Dag”. Evang var en skarp debattant og en meget god taler. I Studentersamfundet markerte han seg som en av Mot Dags fremste talsmenn. Han stilte også som formannskandidat for denne gruppa ved en rekke valg, men lyktes først høsten 1931. Karl Evang holder foredragDa var Evang ferdig utdannet lege, men satt fengslet for militærnekting. Valget brakte Evang på forsiden av alle de store Oslo-avisene. Det ble forsøkt omstøtt samme høst, men semesteret etter vant han igjen.

Illegale aborter var en alvorlig helsetrussel

Allerede som nyutdannet lege engasjerte Evang seg i et omfattende opplysningsarbeid om prevensjon og seksualitet. I 1931 startet han ”Populært Tidsskrift for Seksuell Opplysning”. Han holdt også mange foredrag og hadde en fast legespalte i Arbeidermagasinet. Evang mente at manglende kunnskap om prevensjon var en stor trussel mot kvinners helse. Særlig var kvinner fra arbeiderklassen hardt rammet, fordi de ofte hadde dårligere tilgang på opplysning og prevensjonsmidler. I en artikkel om abort i Arbeidernes leksikon refererer Evang en undersøkelse fra Ullevål sykehus i Oslo. I tiåret 1920 – 29 ble i alt 3971 pasienter lagt inn etter ulike former for fosterfordrivelse. De aller fleste av disse var utført uten legehjelp. I alt døde hele 82 av disse pasientene, mens et langt høyere antall pådrog seg mer eller mindre langvarig, alvorlig sykdom. Karl Evangs folkeopplysningsfoldere

Et bredere engasjement

I løpet av tredveårene ble Evangs helseengasjement bredere. I 1932 tok han initiativet til stiftelsen av Sosialistiske legers forening. Foreningen var en del av et internasjonalt nettverk og besto av leger som mente at samfunnsforhold hadde stor innflytelse på folks helse. I tredveårene gjennomførte Evang og andre medlemmer av foreningen en kostholdsundersøkelse av forsorgsunderstøttede familier. Mens mange borgerlige politikere klaget over høye forsorgsutgifter, konkluderte undersøkelsene med at forsorgsunderstøttelsen var for liten til å sikre et forsvarlig kosthold.

I 1935 fikk Arbeiderpartiet regjeringsmakt. Samme år ble Mot Dag oppløst og de fleste av medlemmene meldte seg inn i Arbeiderpartiet. Det gjorde også Karl Evang. I 1936 nedsatte Sosialistiske legers forening en komite som skulle vurdere den sentrale helseadministrasjonen. Karl Evang var formann. To år senere, da komitéen leverte sin innstilling, konkluderte den med at helsevesenet fungerte for dårlig til å nyttiggjøre seg de store fremskrittene i legevitenskapen. Komiteen krevde offentlig ansvar, sentral styring og flere fagfolk i administrative stillinger. Samme år ble Karl Evang utnevnt til helsedirektør.

Om arkivet

En del av det materialet som utgjør Karl Evangs privatarkiv (PA 386), er avlevert fra Helsedirektoratet og inneholder mye materiale om helse- og sosialpolitikk. Månedens dokument er hentet derfra. Karl Evang beholdt sitt aktive politiske engasjement livet igjennom. I den andre delen av arkivet, som ble avlevert fra familien, finnes det mye materiale som avspeiler dette engasjementet. Karl Evang som deltaker på Ridderrennet 1966

 

 

 

 

Karl Evang som deltaker på Ridderrennet april 1966. Ridderrennet er primært et skirenn for fysisk funksjonshemmede og arrangeres hvert år på Beitostølen i Øystre Slidre kommune i Oppland. Det ble arrangert første gang i 1964 for synshemmede på initiativ av Erling Stordahl.