Unionsoppløsningen 1905, Kongen kommer
Riksarkivets logo

Ankomst

Kongens ankomst med M/S Heimdal 24. november 1905
Ankomst Riksarkivet; Mittet & Co. PA1296-10

Det er i slutten av november og høst i Kristiania. Et fint snøteppe har lagt seg til rette over hovedstaden mens tåke, sludd og snø virvler og tilslører en festpyntet by. Stedet er Vippetangen, like under Akershus slott. Store folkemengder har fra tidlig morgen samlet seg i havneområdet der. Store og små, gamle og unge, kvinner og menn, stedlige og tilreisende, alle er de kommet for å bivåne århundrets store begivenhet: Kongens ankomst. M/S Heimdal ligger til kai. Kristiania bys representanter, borgermester, festningskommandant og ordfører, alle med følge, har tatt oppstilling like ved landgangen for å ta imot og geleide de kongelige frem til mottagelsespaviljongen. Ved denne anledning er det residensbyens representanter som tar imot.

Klokken nærmer seg halv ett lørdag 25. november 1905. Kong Haakon VII, iført frakk og med hatt i hånd, spaserer ned landgangen og tar de første forsiktige skritt på norsk snødekt jord! Dronning Maud og statsminister Michelsen følger. Mittet & Co.s fotograf har fanget sitt symbolladede motiv med sikkert blikk. Idet Kongen stiger i land, utløses et kanondrønn fra Akershus festning og alle skipene i havneområdet. Alle byens kirkeklokker kimer, fanfarer og hurrarop lyder. Med hele den lille kongelige familie vel framme på ærestribunen under beskyttende baldakin, hilser så ordfører Schougaard velkommen på hovedstadens vegne. Statsminister Michelsen holder dagens hovedtale. Den korte seremonien avsluttes med kong Haakons ord:

”Dypt rørt takker jeg på Dronningens og egne vegne hjertelig for den storartede mottagelse som Kristiania by har gitt oss. Jeg håper at denne mottagelse og den folkestemning som i dag strømmer mot oss, er en borgen for fremtidig god forståelse og vil vise oss veien frem til heder og lykke for fedrelandet. En spesiell takk til hovedstaden, et hurra for Kristiania by!”

Stortinget hadde foretatt sitt samstemmige kongevalg på ettermiddagen den 18.oktober 1905 og allerede samme kveld dro en stortingsoppnevnt deputasjon under ledelse av stortingspresident Berner til København for å gi den offisielle meddelelsen om valget av den danske prins Carl til norsk konge. I høytidelig møte på Amalienborg slott 20. oktober mottok deputasjonen monarkens ja. Den store velkomsten ble berammet til Kristiania 25. november, vel en måned etter at det offisielle ja var gitt. Tiden til å forberede en virkelig kongelig velkomst var dermed meget knapp både for sentrale og lokale instanser. Storting, regjering og Kristiania kommune satte øyeblikkelig i gang forberedelser til en storslått mottagelse. På kort tid hadde residensbyen hele tre komiteer i sving og da ankomstdagen opprant, var det meste planlagt og noenlunde under kontroll.

Kongefamilien startet sin norgesreise med kongeyachten Dannebrog i København den 23. november. Om morgenen den 25. november, i norsk territorialfarvann utenfor Drøbak, gikk de kongelige om bord i det norske skipet Heimdal der den norske regjeringen med statsminister Michelsen i spissen tok imot og ønsket velkommen. Et av de mest kjente norske fotografier er fra denne anledningen, og det viser kong Haakon med kronprins Olav på armen sammen med statsminister Michelsen på dekket til skipet Heimdal.


Neste: Inntog
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Nyttårsbrevet