Riksarkivets logo

Plagiat?

Brev fra advokatfirmaet Smith og Grette
Brev fra advokatfirmaet Smith og Grette

I november 1994 ble det sendt et brev per telefaks til Ungdom mot EU fra advokatfirmaet Smith & Grette. På vegne av sin klient fremmet advokatfirmaet påstand om at Ungdom mot EU hadde brutt bestemmelser i åndsverkloven ved å utgi heftet ”Asteurix – valgets kvelertak”, og ungdomsorganisasjonen ble truet med rettslig forfølgelse hvis det ble trykket opp ytterligere eksemplarer.

De norske utgiverne av Asterix hadde sett seg nødt til å gå til dette skritt på vegne av de franske rettighetshaverne, ikke bare på grunn av hva de oppfattet som brudd på åndsverkloven, men også fordi de mente det var misbruk av figurene å knytte dem ensidig til en part i en politisk sak.

Heftet ble ikke trykket opp i flere eksemplarer og de norske utgiverne av Asterix forfulgte ikke saken ved å føre den videre til rettssystemet. Dokumentet er hentet fra Pa 913 – Ungdom mot EU.

Arkiv: Pa 913 – Ungdom mot EU, serie: D – Korrespondanse, stykke: 0008 – Innkomne brev 1994-1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Neste: Skjønnheten og udyret
Tilbake til denne månedens dokument
Hovedside for månedens dokument 2004