Riksarkivets logo

Dominoeffekt

Forslag av 1921 om bygging av jernbanelinjer i Norge. Kartet finnes i St.prp
 117 fra 1922
Arkiv: Pa 1196 – Nei til EU, serie: Xc – Trykksaker egenproduserte og fra andre, stykke: 0054 Trykksaker, mappe: 09 – Flygeblad 1990-1994

Dette flygebladet er hentet fra arkivet etter Nei til EU. Samspillet mellom de nordiske folkeavstemningene var tydelig høsten 1994. Tidspunktet for den norske EU-avstemningen ble lagt til 28. november, to uker etter avstemningen i Sverige og seks uker etter Finland.

Tidspunktet for den norske avstemningen var diktert ut fra tilhengernes strategi om en forventet ”dominoeffekt”. Den forventede effekten økte kampviljen på ja-siden og skapte uro på nei-siden.

Selv om nei-siden hadde en klar ledelse på meningsmålingene gjennom sommeren, regnet de fleste med at ja-siden ville hale kraftig innpå mot slutten.

 

 

 

 

 

 

 

 


Neste: Eu-arkiver
Tilbake til denne månedens dokument
Hovedside for månedens dokument 2004