Riksarkivets logo

Asteurix - Valgets kvelartak

Forslag av 1921 om bygging av jernbanelinjer i Norge. Kartet finnes i St.prp
 117 fra 1922
Arkiv: Pa 913 – Ungdom mot EU, serie: X – Egenproduserte trykksaker, stykke: 0031, mappe: Hefter 1991-1994

Månedens dokument er et hefte hentet fra arkivet etter Ungdom mot EU. Heftet ”Asteurix – valgets kvelertak” er ett eksempel blant en stor mengde hefter og løpesedler som ble produsert og distribuert i kampen for å overbevise velgere i EU-kampen. Tidligere utgivelser av serieheftet Asterix ble brukt som modell for utgivelsen av ”Asteurix”.

I denne spesielle fremstillingen ble fokuset flyttet fra den velkjente galliske landsbyen og deres gjenstridige kamp mot romerne, til nordboernes kamp mot EU. Kjente fjes fra EU-kampen ble karikert, tegnet som Asterix-figurer og tillagt deres egenskaper.

Gjenstridighet mot europeisk innflytelse ble fremstilt som positivt, en fremtid i EU som ukjent og utrygt. Velgerne ble oppfordret til å legge vekt på selvråderetten. ”Stem nei! Ellers kan fortsettelsen bli mer spennende enn du vil like” – det var budskapet fra Ungdom mot EU.


Neste: Plagiat?
Tilbake til denne månedens dokument
Hovedside for månedens dokument 2004