Riksarkivets logo

Hvordan spres kolera – smittestoff eller miasmer?

Medisinal-Innberetning fra D.C. Danielsen 01.09.1850 side 1
Medisinalberetning fra lege Daniel Danielssens fra Bergen for året 1849. Beretningen som ble sendt til Indredepartementet er datert 1. september 1850 og utgjøres av 14 håndskrevne sider på fire brettete ark.

Arkivreferanse: Justisdepartementet, Medisinalkontoret M, serie F - Medisinalinnberetninger ordnet amtsvis, pakke 136, Bergen 1849, Riksarkivet.

 

 

 

 

 

 

 

 


Til månedens dokument 2003