Riksarkivets logo

Hvordan spres kolera – smittestoff eller miasmer?

Side 1
Medisinal-Innberetning fra D.C. Danielsen 01.09.1850 side 1

Side 2
Medisinal-Innberetning fra D.C. Danielsen 01.09.1850 side 2

Side 3
Medisinal-Innberetning fra D.C. Danielsen 01.09.1850 side 3

Side 4
Medisinal-Innberetning fra D.C. Danielsen 01.09.1850 side 4
Side 5
Medisinal-Innberetning fra D.C. Danielsen 01.09.1850 side 5

Side 6
Medisinal-Innberetning fra D.C. Danielsen 01.09.1850 side 6

Side 7

Medisinal-Innberetning fra D.C. Danielsen 01.09.1850 side 7

Side 8

Medisinal-Innberetning fra D.C. Danielsen 01.09.1850 side 8

Side 9

Medisinal-Innberetning fra D.C. Danielsen 01.09.1850 side 9

Side 10

Medisinal-Innberetning fra D.C. Danielsen 01.09.1850 side 10

Side 11

Medisinal-Innberetning fra D.C. Danielsen 01.09.1850 side 11

Side 12

Medisinal-Innberetning fra D.C. Danielsen 01.09.1850 side 12

Side 13

Medisinal-Innberetning fra D.C. Danielsen 01.09.1850 side 5

Side 14

Medisinal-Innberetning fra D.C. Danielsen 01.09.1850 side 14

Til månedens dokument 2003