Månedens dokument november 2002

”at lade hidkalde fra Hamborg”

Kallsbrevet av 1. august 1720 fra stiftsdireksjonens medlemmer, stiftamtmann Wilhelm de Tonsberg og biskop Bartolomeus Deichmann, hvor de lar organist Johan Frederik Clasen
Kallsbrevet av 1. august 1720 fra stiftsdireksjonens medlemmer, stiftamtmann Wilhelm de Tonsberg og biskop Bartolomeus Deichmann, hvor de lar organist Johan Frederik Clasen
Kallsbrevet av 1. august 1720 fra stiftsdireksjonens medlemmer, stiftamtmann Wilhelm de Tonsberg og biskop Bartolomeus Deichmann, hvor de lar organist Johan Frederik Clasen
Kallsbrevet av 1. august 1720 fra stiftsdireksjonens medlemmer, stiftamtmann Wilhelm de Tonsberg og biskop Bartolomeus Deichmann, hvor de lar organist Johan Frederik Clasen ”hidkalde fra Hamborg”. Brevet finnes i Danske Kanselli 1572-1799, Norske Innlegg, pk. 87 mai 1720-des.1720. Innlegg er bilag til kongebrevene.

Vil du se mer av utstillingen?

Oversiktsbilde av utstillingen