Riksarkivets logo

Christian Michelsens ”7. juni-regjering”

Statsminister Christian Michelsen. Fotografert av Anders Beer Wilse i 1905. Utlånt fra Kunnskapsforlaget.
Statsminister Christian Michelsen. Fotografert av Anders Beer Wilse i 1905. Utlånt fra Kunnskapsforlaget.

På dette grunnlaget kunne Christian Michelsen danne den regjeringen som senere kom til å gå under navnet ”7. juni-regjeringen”. Den 11. mars ble regjeringen Michelsen utnevnt, og i sin regjeringserklæring lovet den å ”gjennomføre Norges grunnlovsmessige rett til eget norsk konsulatvesen og hevde Norges suverenitet som et fritt og selvstendig rike”.

 

 

  

 

 
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Kronprins Gustav ønsker nye forhandlinger om unionen.