Riksarkivets logo

Unionsoppløsningen 1905

Kongelig resulosjon
Side 1. Den 11 mars 1905 utnevnte kronprinsregenten en ny regjering med Christian Michelsen som statsminister i Kristiania. Regjeringen som senere ble kaldt ”7. juni-regjeringen ”, lovet å gjennomføre "Norges grunnlovsmessige rett til eget konsulatvesen og hevde Norges suverenitet som et fritt og selvstendig rike." Månedens dokument er kongelig resolusjon nr. 597, 11. mars 1905 med denne regjeringsutnevnelsen. Resolusjonen finnes i arkivet etter Statsrådssekretariatet.

 

 

 

 

Kongelig resulosjon

Side 2