Riksarkivets logo

Handling eller forhandling i konsulatsaken?

Postkort av Stortinget. Fotografert av Anders Beer Wilse i 1903. PA 0226 Christian Olssøn U6 – 104,  Riksarkivet.
Postkort av Stortinget. Fotografert av Anders Beer Wilse i 1903. PA 0226 Christian Olssøn U6 – 104, Riksarkivet

Den 18. februar 1905 satte Stortinget ned en spesialkomité som skulle drøfte den videre behandlingsmåten i konsulatsaken. Der var alle partiene representert. Tre mulige handlingsforløp var aktuelle: Den lange lovlinje, den korte lovlinje og beslutningslinjen. Den lange lovlinjen innebar grunnlovsendring, og ville dermed ta mange år. Den korte lovlinjen gikk ut på å avvise et kongelig veto mot Stortingets neste lovbeslutning i konsulatsaken.

 

 

  


Neste: Sprikende synspunkter og regjeringen Hagerups fall
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Kronprins Gustav ønsker nye forhandlinger om unionen.