Riksarkivets logo

Sprikende synspunkter og regjeringen Hagerups fall

Jacob Schøning var handelsminister i Francis Hagerups 2. regjering. Han
 var en radikal venstremann og innbitt motstander av unionen. Den 28 februar
 gikk han ut av regjeringen sammen med Michelsen. Bildet er utlånt fra
 Aschehoug forlag

Beslutningslinjen innebar at Stortinget bevilget penger til opprettelse av et norsk konsulatvesen i neste stortingsperiode. Spesialkomitéen var splittet, Stortinget var splittet og regjeringen var splittet. Den 28. februar søkte to av Hagerups statsråder, Jakob Schøning og Christian Michelsen, om avskjed. Francis Hagerups andre regjering sto for fall.

I et hemmelig stortingsmøte 6. mars ble 100 av de 117 medlemmene i Stortinget enige om et kompromiss, hvor den korte lovlinjen ble kombinert med beslutningslinjen. Kompromisset forutsatte at loven om eget norsk konsulatvesen skulle tre i kraft innenfor den følgende budsjettermin, at Stortinget skulle bevilge penger til det felles konsulatvesen for en del av budsjetterminen, samtidig som det bevilget til et eget norsk konsulatvesen for resten av terminen. Det felles konsulatvesenet skulle sies opp fra det tidspunktet loven trådte i kraft.

Jacob Schøning var handelsminister i Francis Hagerups 2. regjering. Han var en radikal venstremann og innbitt motstander av unionen. Den 28 februar gikk han ut av regjeringen sammen med Michelsen. Bildet er utlånt fra Aschehoug forlag

 

 

 

Tegningen fra vittighetsbladet Korsaren viser Hagerups falne regjering. Fra venstre statsrådene Christian Michelsen,  Jacob Schøning, Paul Benjamin Vogt og Oscar Strugstad, videre fra venstre statsminister Francis Hagerup, statsrådene Birger Kildal og Hans Nilsen Hauge og  helt til høyere statsminister i Stockholm, Sigurd Ibsen. Korsaren nr. 10 9.03.1905. Bildet er hentet fra  nettstedet:  1905, Norge, Sverige og unionen. www.nb.no/baser/1905/
Tegningen fra vittighetsbladet Korsaren viser Hagerups falne regjering. Fra venstre statsrådene Christian Michelsen, Jacob Schøning, Paul Benjamin Vogt og Oscar Strugstad, videre fra venstre statsminister Francis Hagerup, statsrådene Birger Kildal og Hans Nilsen Hauge og helt til høyere statsminister i Stockholm, Sigurd Ibsen. Korsaren nr. 10 9.03.1905. Bildet er hentet fra nettstedet: 1905, Norge, Sverige og unionen. www.nb.no/baser/1905/

 


Neste: Christian Michelsens "7. juni-regjering"
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Kronprins Gustav ønsker nye forhandlinger om unionen.