Riksarkivets logo

Manglende politisk interesse?

Fra magasinet i den sakaldte rotunden i Stortingsbygget. Foto fra 1914 (NRA C III 17)
Fra magasinet i den såkaldte rotunden i Stortingsbygget. Foto fra 1914 (NRA C III 17)
Hva grunnen til denne forsinkelsen kan ha vært, er vanskelig å si. Men arbeidet med instruksen ble tatt opp under Francis Hagerups konservative samlingsregjering (1895-1898), med Jacob Sverdup som kirkestatsråd. Like etter at departementets forslag til instruks ble utferdiget i januar 1898, ble Hagerup avløst av Johannes Steens venstreregjering. Først etter at Francis Hagerup på ny hadde dannet regjering i slutten av oktober 1903, kom det ny bevegelse i saken. Det ser ut til at verken Johannes Steen eller hans etterfølger Otto Blehr (1902-1903) interesserte seg merkbart for landets arkivvesen. Både Birkeland og Huitfeldt-Kaas var solide konservative personligheter. Kanskje hadde de rett og slett lettere for å vinne gehør hos en høyre- enn hos en venstreregjering? Slik ble det kirkeministeren i Francis Hagerups andre regjering, Hans Nilsen Hauge, predikantens sønnesønn, som sørget for å samle det norske arkivvesenet under én ledelse gjennom Riksarkivarens instruks av 25. mars 1904.

Instruksen sto ved lag i 95 år, inntil arkivloven av 1992 trådte i kraft 1. januar 1999.


Neste: Utviklingen av arkivverket etter 1904
Tilbake til denne månedens dokument
Neste måned: Kristian IVs norske lov 1604