Riksarkivets logo

Riksarkivarens instruks av 25. mars 1904

Riksarkivarens instruks av 25. mars 1904

Noe endelig, originalt eksemplar av instruksen - hånd- eller maskinskrevet - har ikke latt seg oppspore. Den trykte versjonen finnes imidlertid både i Lovtidende og i Departementstidende. To uker etter at instruksen var vedtatt i statsråd ble en gjenpart sendt Riksarkivaren, som det framgår av brev fra Kirke- og undervisningsminister Hans Nilsen Hauge til Riksarkivaren 7. april 1904. Vi har valgt ut dette oversendelses brevet som Månedens dokument. Brevet er parafert av Anton Henrik Ræder, ekspedisjonssjef i Undervisningsavdelingen 1900-1907. Det ligger i Riksarkivets husarkiv i serien Eb eske 161.


Neste: Instruksen i maskinskrift
Tilbake til denne månedens dokument
Neste måned: Kristian IVs norske lov 1604