Riksarkivets logo

Riksarkivarens instruks av 25. mars 1904

Stiftsarkivet i Bispegaten i Trondheim
Stiftsarkivet i Bispegaten i Trondheim. Bygget var tegnet av arkitekt Eilert Christian Brodtkorb Christie og sto ferdig i 1865. Stiftsarkivet og senere statsarkivet holdt til her helt fram til 1927, da det flyttet inn i et nytt større arkivbygg på Vollan. Foto: Statsarkivet i Trondheim.

Ved kronprinsregentens resolusjon 25. mars 1904 ble det norske arkivverket samlet under Riksarkivaren, i og med at de to regionale arkivinstitusjoner som da eksisterte i Norge, stiftsarkivene i henholdsvis Trondheim og Bergen, ble direkte underlagt Riksarkivarens myndighet.

Den 25. mars 2004 kan således betraktes som 100-årsdagen for det norske arkivverket som enhetlig forvaltningsorgan.

Instruksen sto ved lag i 95 år, inntil arkivloven av 1992 trådte i kraft 1. januar 1999.

 

 

 

 


Neste: Arkivverket vokste fram
Tilbake til denne månedens dokument
Neste måned: Kristian IVs norske lov 1604