Østkantutstillingen om bolig og helse

Henrik Wergelands pasientjournal fra Rikshospitalet 
      20-30 april 1845
Kladd til søknad om økonomisk støtte til brosjyre om boforhold og helse. Dokumentet er hentet fra privatarkiv 0680 Nanna Broch