Riksarkivets logo

Nasjonal moblisering

Statsminister Christian Michelsen 
       taler på Festningsplassen Akershus 17. mai 1905. Fotograf: 
       S. Worm-Pettersen. Foto: Oslo bymuseum.
Statsminister Christian Michelsen taler på Festningsplassen Akershus 17. mai 1905. Fotograf: S. Worm-Pettersen. Foto: Oslo Bymuseum.

Det hadde gjennom lengre tid foregått en nasjonal mobilisering i Norge. Så godt som alle nordmenn ble fanget inn av en nasjonal flodbølge. Stemningsbølgen ble bygget og styrket ved hjelp av identitetsskapende symboler fra Norges historie, litteratur, malerkunst og musikk. Norsk kultur og suverenitet skulle hevdes fullt ut på alle områder. I forhold til unionspartneren Sverige ble fokus skiftet fra kravet om eget konsulatstell til krav om full unionsoppløsning. Målet var et fritt, uavhengig Norge.

Dette fotografiet fra festningsplassen på Akershus 17. mai 1905 viser litt av stemningen i de begivenhetsrike maidagene. Festningsplassen er pyntet med rene norske flagg og dekorasjoner med fengende sitater fra norsk historie og litteratur. Talerstolen prydes av det norske riksvåpenet og kongekrone. Statsminister Michelsen taler til folket.


 

 

 

 

 


Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: 7. juni-erklæringen.