Riksarkivets logo

Frederik IVs Norgesreise 1704

Frederik 4. var konge av Danmark og Norge fra 1699
       til 1730. I 1704 foretok han en stor reise i Norge. Oppholdet her
       varte i omtrent tre måneder, og kongen fikk oppleve store
       deler av landet fra Trondheim og sydover. (Maleri av Benoît
     le Coffre, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg).
Frederik 4. var konge av Danmark og Norge fra 1699 til 1730. I 1704 foretok han en stor reise i Norge. Oppholdet her varte i omtrent tre måneder, og kongen fikk oppleve store deler av landet fra Trondheim og sydover. (Maleri av Benoît le Coffre,
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg).

I 1704 la kong Frederik 4. ut på en lang reise til Norge. Sammen med et stort følge forlot han København 14. mai. Det tok vel to uker før de var klare til å forlate Danmark. Eskadren som satte seil fra Fladstrand (Frederikshavn) 29. mai, besto av kongens egen jakt og åtte større skip. I reisefølget var det mange høyere militære og sivile embetsmenn, men kongen hadde også med seg sin egen lege, to kammerjunkere og en forskjærer til å tilberede kongens mat. Følget ankom til Fredrikstad 30. mai. Som de fleste steder hvor det var stasjonert militære, mønstret kongen troppene og beså festningsanleggene. Kongen reiste så med vogn gjennom Østfold og deretter til Kristiania. Imens gikk skipene langs kysten. 11. juni deltok kongen i den høytidelige åpningen av Slottsloven på Akershus. Dette var et organ som skulle assistere stattholderen i Norge i hans oppgaver med å føre tilsyn med embetsverket og forholdene i landet, og fungere som stattholderens stedfortreder når han var fraværende.

Etter en tur til Drammen og Den kongelige mynt på Kongsberg, fortsatte reisefølget langs kysten. Underveis stoppet man opp noen dager i de større byene. På enkelte strekninger valgte kongen å ta landveien. Følget ankom Bergen 12. juli, og to uker senere var man i Trondheim. I begynnelsen av august dro de videre over Dovrefjell og ned Gudbrandsdalen. Før kongen returnerte til Kristiania, inspiserte han flere befestninger i grenseområdet mot Sverige. Kongen forlot Norge 30. august, og 4. september var han tilbake på Frederiksborg slott.


Neste: Kongen forlystes
Tilbake til denne månedens dokument
Neste måned: Perlefiske i norske elver