Riksarkivets logo

Frederik 4.s Norgesreise 1704

Supplikk til Kongen fra 19 borgere i Fredrikstad 30. mai 1704. Kilde:
Danske Kanselli, Norske innlegg, pk. 57, ad 10. juni 1704. Foto: Odd Amundsen,
Riksarkivet.
Supplikk til Kongen fra 19 borgere i Fredrikstad 30. mai 1704. Kilde: Danske Kanselli, Norske innlegg, pk. 57, ad 10. juni 1704. Foto: Odd Amundsen, Riksarkivet.Neste måned: Perlefiske i norske elver