Riksarkivets logo

Lobotomi i Norge 

Internt notat skrevet av dr. Bård Brekke (f. 1916) høsten 1948, da bruken av lobotomi var i rask vekst.

Internt notat skrevet av dr. Bård Brekke
(f. 1916) høsten 1948, da bruken av lobotomi
var i rask vekst.