Månedens dokument mai 2002

”Såret fra 1905 er grodd”

Grensekonvensjon mellom Norge og Russland
Grensekonvensjon mellom Norge og Russland undertegnet 14. mai 1826. Grensene mellom Norge og Russland var lenge uklare. Reinbeitedistriktene mellom de to landene var felles helt fram til begynnelsen av 1800-tallet. I 1820-årene oppsto imidlertid en lang rekke konflikter, og grensedistriktene ble besluttet delt. Etter oppdrag fra sine lands regjeringer laget to offiserer – oberst Spørck på norsk side, og oberstløytnant Galamine på russisk – et grensekart sommeren 1825. Kartet dannet utgangspunktet for grensekonvensjonen mellom Norge og Russland. Konvensjonen ble undertegnet i St. Petersburg den 14. mai 1826 (2. mai etter russisk tidsregning) av kongen av Sverige og Norge og keiseren av Russland.

Vil du se mer av utstillingen?

Oversiktsbilde av utstillingen